เงื่อนไขการสมัคร GAME-ID
1. ห้ามตั้งชื่อ ลามกอนาจาร หยาบคาย คำผวนหยาบ
2. ห้ามซื้อขาย GAME-ID เป็นเงินจริง
3. ห้ามสร้างความแตกแยก เกลียดชัง ภายในเกม
4. ห้ามใช้โปรแกรมโกง หากฝ่าฝืน BAN ถาวร
5. หากพบบัค BUG จะต้องแจ้งให้ GM ทราบ
ข้อมูลการสมัคร
Login ID
* Eng (ไม่เกิน 10 ตัว)
Password
* สร้างรหัสผ่าน 6 หลัก
Confirm-Password
* ยืนยันรหัสผ่าน
Email (กรณีกู้รหัสผ่าน)

http://www.dmr.in.th/upload/my/2/img_f76f26e7132adec2a07e4961590f8371.jpg
http://www.dmr.in.th/upload/my/2/img_2e7d8acf48341fe7f5e57c342277bc10.jpg
http://www.dmr.in.th/upload/my/2/img_870e4824222ba16df985f55db76a5a62.jpg
http://www.dmr.in.th/upload/my/2/img_4a9f6d20f8cbd737db0645860688fbde.jpg
http://www.dmr.in.th/upload/my/2/img_841b789ad2c844232f8fd2aa9e4a7991.jpg