เงื่อนไขการสมัคร GAME-ID
1. ห้ามตั้งชื่อ ลามกอนาจาร หยาบคาย คำผวนหยาบ
2. ห้ามซื้อขาย GAME-ID เป็นเงินจริง
3. ห้ามสร้างความแตกแยก เกลียดชัง ภายในเกม
4. ห้ามใช้โปรแกรมโกง หากฝ่าฝืน BAN ถาวร
5. หากพบบัค BUG จะต้องแจ้งให้ GM ทราบ
ข้อมูลการสมัคร
Login ID
* Eng (ไม่เกิน 10 ตัว)
Password
* สร้างรหัสผ่าน 6 หลัก
Confirm-Password
* ยืนยันรหัสผ่าน
Email (กรณีกู้รหัสผ่าน)

http://www.dmr.in.th/upload/my/2/img_daa70a34f9c3956a3c32d654bde182b7.jpg
http://www.dmr.in.th/upload/my/2/img_eec637d5ab4d1a194bef14e2c55da4ce.jpg
http://www.dmr.in.th/upload/my/2/img_152a8aaddd6c414733ed7f2f07c98ffc.jpg
http://www.dmr.in.th/upload/my/2/img_44387b43b14f707d3c1d9bcdeb092ff6.jpg
http://www.dmr.in.th/upload/my/2/img_0f0bf309053b653eec2be0d56c92478d.jpg
http://www.dmr.in.th/upload/my/2/img_f43aceee9bbe78b0e73c59e294a7e397.jpg